مرور برچسب

مطبوعات

محمد بلوری بنیان‌گذار سرویس حوادث در مطبوعات ایران از خاطرات و تجربه‌هایش می‌گوید

محمد بلوری بنیان‌گذار سرویس حوادث در مطبوعات ایران از خاطرات و تجربه‌هایش می‌گوید. محمد بلوری را شاید اکثر کسانی که در این رشته فعالیت می‌کنند، بشناسند.
ادامه مطلب ...