مرور برچسب

وارونگی

شماره سی‌وچهارم ماهنامه هنروتجربه منتشر شد

ر این شماره از ماهنامه هنروتجربه ۲۱ نقد درباره ۱۵ فیلم به چاپ رسیده است و ۶ گفت‌وگو با مجید برزگر، بهنام بهزادی، ابوالفضل صفاری، محمدرضا امامقلی، خدایار قاقانی و بابک بهرام‌بیگی انجام…
ادامه مطلب ...