مرور برچسب

ویدئو

تردد در جاده اهواز به آبادان مشکل است؛ آخرین تصاویر از جاده اهواز به آبادان را ببینید

کار سیل این است که خراب کند، مسدود کند و یک سری چیزها را هم با خود ببرد. تردد در جاده اهواز به آبادان مشکل است؛ آخرین تصاویر از جاده اهواز به آبادان.
ادامه مطلب ...