مرور برچسب

پزشکان

نامه مادرانه سازمان نظام پزشکی برای پزشکان متخلف؛ ثبت‌نام کارتخوان را عقب بیاندازید

پزشکانم برای استفاده از کارتخوان نیاز به آموزش دارند و تا برگزاری آموزش، ثبت‌نام کارتخوان را به عقب بیاندازید. نامه مادرانه سازمان نظام پزشکی برای پزشکان.
ادامه مطلب ...