اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کارگردان

سینما خیلی عصبانی است

از همان ابتدا با ورود سینما به مملکت، دستورها شروع شد، اول سانسور خطابش کردند بعدها به غیر مجاز تغییر نام داد و بعد از مدتی برای احترام به سازندگان و مخاطب سینما (خط قرمز) رونمایی شد.

اهدای دکترای افتخاری ادبیات اسکاتلند به بهرام بیضایی

برنامه‌های مربوط به این مراسم با یک گردهمایی دو روزه در روزهای دوم و سوم تیرماه ادامه خواهند یافت که در آن تعدادی از چهره‌ها و پژوهشگران دانشگاهی در مورد جنبه‌های مختلف آثار بیضایی سخنرانی…