مرور برچسب

کشاورزی

روستاییان خطاب به آقای جهانگیری؛ لازم است بعضی از شهرنشین‌ها هم در شهرها بمانند.

روستاییان خطاب به آقای جهانگیری؛ لازم است بعضی از شهرنشین‌ها در شهرها بمانند. معاون اول رئیس جمهور: «باید اقداماتی انجام دهیم تا روستاییان در روستا بمانند.
ادامه مطلب ...