مرور برچسب

گرگان

رتبه بندی ۳۱ استان کشور از نظر ریزش‌های آسمانی و درس‌هایی که از سیل گلستان باید بگیریم

رتبه‌ بندی ۳۱ استان کشور از نظر ریزش‌های آسمانی و درس‌هایی که از سیل گلستان باید بگیریم. حق نداریم همه مشکلات را گردن یک رخداد بارندگی بیاندازیم.
ادامه مطلب ...