مرور برچسب

یونس شکرخواه

امپاتی چیست؟

هر چه توانایی امپاتی در شما افزایش پیدا کند، ارتباط‌های صمیمانه‌تری با دیگران خواهید داشت. امپاتی چیست؟ برای پاسخ به این سوال مطلب زیر را بخوانید.

دروازه بانی خبر چیست؟

خبری كه به روزنامه راه می‌يابد از دروازه‌های متعدد و از مسيری طولاني گذشته است. دروازه بانی خبر چیست؟ پاسخ این سوال را بخوانید.