مرور برچسب

توریست

اقامتگاه بوم گردی نباید زیادی بکر باشد چون ممکن است توریست‌ها ر ا از سفرشان پشیمان کند

اقامتگاه بوم گردی نباید زیادی بکر باشد چون ممکن است توریست‌ها ر ا از سفرشان پشیمان کند. نداشتن تعریف جامع از بوم‌گردی گردشگران خارجی را سردرگم کرده است.
ادامه مطلب ...

حالا می‌توان در کنار زاینده‌رود ایستاد و با شهروندان سرحال و خوشحال اصفهانی گفتگو کرد

حالا پس از حدود ۱۸ ماه می‌توان در کنار زاینده‌رود ایستاد و ساعت‌ها به آب نگاه کرد. حالا می‌توان در کنار زاینده‌رود ایستاد و با شهروندان اصفهانی گفتگو کرد.
ادامه مطلب ...