اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

سارقان مسلح با پوشش زنانه

سارقان مسلح با پوشش زنانه

معاون سیاسی و امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: سارقان مسلح ساعت ۱۲ ظهر امروز با پوشش زنانه به بانک صادرات شعبه مرکزی لردگان داخل شدند و مقدار ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال را به سرقت بردند.

پایگاه خبری گُلوَنی، مهناز نجفی چالشتری: رفتیم بانک حساب باز کنیم که بعد از ۱۰سال سپرده بتوانیم وامی گرفته بزنیم به زخمی و البته جراحاتی را نیز درمان کنیم.

حالا به اینکه باید دو برابر و نصفی پس دهم کاری ندارم! داشتم حساب را باز می‌کردم دیگر!

منتظر بودم صدایم بزنند که بروم پشت باجه… او را دیدم!

با همان چشم‌های شهلا و زیبا!

خودش بود.  همانی که باید باشد، نیمه‌ی گمشده‌ام. کنارش ایستادم و گفتم:

اومدم وامی بگیرم دورهم شاد بشیم!

ریز خندید.

ادامه دادم: بله دیگه وامو که بگیرم می‌شه رفت سر خونه و زندگی… و‌ زن و…

باز خندید ! شیرین می‌زد انگار!

آن طرف‌تر دوستش ایستاده بود با موهای عنابی رها در باد.

خودش بود، همان که باید باشد. نیمه‌ی گمشده‌ام.

سرقت از بانک و نیمه گمشده من

خواستم بروم بگویم آمده‌ام وام و این حرفا! اسلحه را کشید رو به سقف!

گفتم چه شیرزنی! ولی خب به نظرم او هم خودش نبود! همانی که باید باشد و…

تیر زد گفت بخوابید روی زمین! صدایش هم صدای نیمه‌ی گمشده‌ام نبود؛

گفت سرقت مسلحانه‌اس! خانم کنار دستم که شیرین می‌زد هم بلند شد گفت: بخوابید روی زمین!

بانکی‌ها هرچه پول جلویشان بود، هول دادند سمتش، ایستاد شمرد!

پول‌های درون کیسه‌اش به دو ملیون که رسید گفت: بسه دیگه نریز.

خانوم پشت باجه گفت: آقا هرچی می‌خوای ببر. ولی به کسی آسیب نرسان!

سارقان مسلح با پوشش زنانه

گفت: بسه!

آن یکی هم چهارصد و بیست هزار تومان برداشت و رفتند!

باقیه پول‌ها وسط ریخته بود!

یکی آمد پول‌ها را جمع کند که دیگری نگذاشت. گفت فک کردی ماشین چپ کرده می‌خواهی بارش را جمع کنی؟ پول‌ها را به زور از دستش درآوردند!

من هنوز درازکش روی زمین بودم!

واقعا از وام گرفتن راحت‌تر بود.

خب برای خرید ماشین چقدر کم دارم؟

پایان پیام

لینک کوتاه: https://golvani.ir/?p=103914

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.