آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۲/۱۷

آزمایشگاه‌های تعطیل و گم شدن پایه یازدهم

اگر آزمایشگاه‌ها تعطیل بشن دیگه برای تشخیص بیماری نیاز به رمال و فالگیر داریم و برای درمونش هم همون‌ها باید نسخه‌مون رو بپیچن چون ظاهراً با این وضع قیمت داروها دستمون به خرید دارو هم…
ادامه مطلب ...