آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۳/۲۴

قیمت خودرو خیلی هم خوب است

باز هم خودرو گران شد. باز هم شورای رقابت به گرانی خودرو رای داد. باز هم لیست قیمت‌ها را چک می‌کنیم و بلند می‌گوییم: یا خدا. دنا شده پنجاه میلیون. باز هم قیمت خودرو صدای همه را درمی‌آورد