آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نقد کتاب ایران بین ناسیونالسیم اسلامی و سکولاریسم سوم شهریور در سرای اهل قلم برگزار می‌شود

نقد کتاب ایران بین ناسیونالسیم اسلامی و سکولاریسم انقلاب مشروطه۱۲۸۵با یادی از زنده یاد غلامرضا علی بابایی یک‌شنبه سوم شهریور در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.