آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۸/۰۹

مظاهر مصفا درگذشت

مظاهر مصفا درگذشت. استاد دانشگاه، شاعر و مصحح برجستهٔ معاصر ایران است. او سال‌های متمادی به‌عنوان استادتمام رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی به‌خدمت مشغول بود.