مولفه های سواد آب از منظر مدیران و روزنامه نگاران

مولفه های سواد آب از منظر مدیران و روزنامه نگاران

وبینار هشتم سلسله نشست‌های معرفی پژوهش‌های ارتباطات محیط‌ زیست از سوی گروه ارتباطات محیط‌ زیست انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری پایگاه خبری گلونی برگزار شد.

به گزارش گلونی سخنران وبینار «مولفه های سواد آب از منظر مدیران و روزنامه نگاران»، نادره وائلی زاده و میهمان ویژه آن دکتر هادی خانیکی بود.

«سواد آب» یکی از راهکارهای ارتقای آگاهی‌های عمومی در زمینه مسائل مرتبط با آب است.

از آنجایی که ارتباطات بحران و ارتباطات خطر می‌توانند در مدیریت بحران نقش اساسی ایفا کنند، این پژوهش ضمن تلاش در معرفی بیشتر «سواد آب» سعی کرده است چگونگی مواجهه مدیران و خبرنگاران محلی خوزستان را با پدیده سیل ۱۳۹۸ خوزستان به عنوان یکی از تهدیدات مرتبط با آب، واکاوی کند.

در این پژوهش ضمن اشاره به دو سطح سواد آب (دانش عمومی و سطح پیشرفته) سطح دیگری نیز پیشنهاد شده که مبتنی بر تعریف امنیت آب است و به خطرات و تهدیدات ناشی از آب (خشکسالی و سیل) تاکید دارد.

آرشیو وبینارهای تحلیل گفتمان انتقادی مسئله آب ایران

نماشای گلونی را دنبال کنید

مدیریت ریسک و خطرات مرتبط با آب وجوه مشترکی با سایر محورهای فعالیتی مدیریت آب مانند تامین آب برای مصارف مختلف مراکز جمعیتی، صنایع و کشاورزی و محیط زیست دارند که مجموعه کارها را در زیر چتر مشترکی با عنوان «امنیت آبی» گرد می‌آورند.

امنیت آب گواه بر وضعیتی است که آب به صورت پایدار و کارآ مدیریت شده است، به این معنا که هم پتانسیل تولیدی آن بالفعل شود و هم پتانسیل تخریبگر آن کنترل شود. این مهم محقق نمی‌شود مگر آن که سواد آبی در سطح عمومی و تخصصی برای یک جامعه به دست آید.

این تحقیق با روش کیفی و نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) انجام شده است. در این پژوهش با ۱۴ نفر (هفت نفر از مدیران و هفت نفر از خبرنگاران محلی خوزستان) مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته انجام و در سه مرحله کدگذاری اولیه، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی شده است.

مقایسه داده‌ها در دو دسته انجام شده است. در دسته اول دو مدل از گروه خبرنگاران و مدیران ترسیم شد که در آن پدیده مرکزی (سیل)، شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله گر، کنش و واکنش‌ها و پیامدها توصیف شده است. در دسته دوم راهکارهای ارائه شده از گروه خبرنگاران و مدیران باهم مقایسه شده‌اند.

یافته‌های این تحقیق نشان داد که مدیران و خبرنگاران خوزستانی با وجود آشنایی نسبی با پدیده سیل و علل آن، در عمل نتوانسته‌اند معیارهای سواد آب را در مواجهه با این پدیده که جزو خطرات مرتبط با آب به شمار می‌رود، پیاده کنند.

مقوله محوری در این پژوهش «مواجهه قطبی با سد» است، گروه مدیران دو نوع مواجهه و گروه خبرنگاران سه نوع مواجهه با سازه سد از خود نشان می‌دهند.

به نظر می‌رسد این مقوله مهمترین اختلاف میان دو گروه باشد که توسط نظریه دریافت قابل توضیح است و یکی از مهمترین پیامدهای آن شکاف قومی است.

یافته‌های برآمده از تحقیق نشان می‌دهد که برای مدیریت خطرات مرتبط با آب، علاوه بر آموزش سواد آب به خبرنگاران و مدیران، توسعه اجتماعی اقتصادی منطقه نیز ضروری است.

سایر وبینارهای گلونی را ببینید

پایان پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
اینجا را ببینید

کد خبر : 271914 ساعت خبر : 7:17 ب.ظ

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=271914
اشتراک در نظرات
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات