مرور برچسب

آتش سوزی

آتش در ابیانه تاریخی

آتش ۵۰ باغ دو منطقه‌ی «بر قه» و «سولَ لا» در ابیانه‌ی تاریخی را سوزاند و زنگ خطر را برای بافت تاریخی این شهر به صدا درآورد. آتش در ابیانه تاریخی شعله‌ور شد.