اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

برق

مصرف برق و خواستگاری مظفرالدین شاه

خبرنگار گلونی که اعتقاد دارد پولش را می‌دهم پس تا خِرتناق برق مصرف می‌کنم، به میان مردم رفته تا نظر آن‌ها را در مورد صرفه‌جویی در مصرف برق جویا شود. گفتنی است خبرنگار ما بعد از تهیه‌ی این…

قطعی برق فقط واس ماس؟

قطعی برق فقط واس ماس؟ «معلومه که خاموشش می‌کنم. پول برق رو من بدم، بعد تو این بی برقی، ال‌سی‌دی‌های به چه گُندگی تو برنامه تلویزیونی...

مشکل‌شناسی سوراخ‌

من هم با دیوار سیمانی حیاط شروع کردم و هر روز یک سوراخ در آن ایجاد کردم و تست برق گرفتم. تا اینکه سر سوراخ هشتم به کابل اصلی برق زدم.