مرور برچسب

تحریم

مکتب صمدیه و اصحاب قمپز

 حرفی نیست، کاش این گونه باشد، اما عقل حکم می‌کند اگر این گونه هم هست فعلاً زبان به دهان بگیرند و بگویند تحریم ظالمانه است. مکتب صمدیه و اصحاب قمپز.

سال آینده بتوانیم خودرو تولید کنیم بهتر است یا نتوانیم به خاطر تحریم تولید کنیم؟

سال آینده بتوانیم خودرو تولید کنیم بهتر است یا نتوانیم به خاطر تحریم تولید کنیم؟ پایگاه خبری گُلوَنی؛ معین بادپا: مدیرکل صنعت خودرو وزارت صنعت گفته است: اگر وضع تحریم به همین شکل ادامه…