مرور برچسب

ربابه ساریجالو

گزارش اولین رویداد ارائه نیازهای شهرداری تهران با موضوع مدیریت هوشمند پسماند شهری

سلسله رویداد‌های ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران با محوریت نوآوری باز و با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و مشارکت این شرکت‌ها در توسعه شهر هوشمند…

مالچ‌ پاشی در خوزستان

ریزگرد، واژه‌ای است که امروز کمتر کسی با آن ناآشناست. واژه‌ای که چندین سال است برای همه عمقی عجیب پیدا کرده است. مشکلات تنفسی و بیماری‌های ریوی از جمله تنش‌های ایجاد شده توسط ریزگردها هستند.