اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

علی‌اکبر مجدراد

حَسَن از دُلار پرسید

دُلار الان یا الان؟! این حال قیمت این روزهای دلار است؛ الان ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه روز یک‌شنبه نوزدهم فروردین‌ماه ۱۳۹۷ قیمت دلار نزدیک به ۵۷۰۰تومان است.

عوارض رفتن درون خود

عوارض رفتن درون خود. دو دقیقه تو خودمون بودیم اومدیم بیرون: نون گرون، کاغذ گرون، بنزین در شرف گرانی، زلزله، لبنیات گرون، تخم‌مرغ: قد قد قد قوووودا....