مرور برچسب

فلسفه

شماره جدید فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان منتشر شد

شماره ۱۱و ۱۲فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان ویژه پاییز و زمستان ۱۳۹۵ باصاحب امتیازی موسسه خانه کتاب و با انتشار مقالاتی از استادان فلسفه، معرفی و نقد آثار حوزه فلسفه منتشر شد.
ادامه مطلب ...