مرور برچسب

مسئولین

اینستاگرام باعث شد ما متوجه مردمی بودن بعضی از مسئولین شویم و ثمره تلاش‌شان را ببینیم

اینستاگرام باعث شد ما متوجه مردمی بودن بعضی از مسئولین شویم. تا قبل از این فکر می‌کردیم اینستاگرام فقط به‌درد عکس سلفی گذاشتن‌های یهویی می‌خورد
ادامه مطلب ...