مرور برچسب

کوروش کبیر

کوروش کبیر

ابولحسن نجف‌زاده در کتاب پاسارگاد شهر کوروش نوشته است:

دشت پاسارگاد در منطقه جنوبی زاگرس، در ارتفاع ۱۹۰۰ متری از سطح دریا و در فاصله چهل کیلومتری شمال پرسپولیس واقع گردیده است.

این منطقه دارای مساحتی در حدود بیست کیلومتر درازا و پانزده کیلومتر پهنا است و از دیرباز با توجه به فروانی آب رود پلوار و رود دشت مرغاب که از سمت شمال به جنوب رواننند و هم چنین خرمی و سرسبزی ویژه‌اش که پر از باغ‌ها، آبادی‌ها و برکه‌های متعدد بوده به دشت مُرغاب یا دشت سرسبز شهرت یافته است.

سرچشمه رودخانه پلوار از روستای قاضیان قصر يعقوب، دهی در حدود سی کیلومتری شمال غربی پاسارگاد و از نواحی ده بيد امروزی است.

اصطخری در کتاب مسالک الممالک ضمن شرح رودهای پارس از رودخانه پلوار چنین یاد می‌کند

«رود فراب از جوبرقان بیرون آید. از جایی که آن را فرو آب گویند و در زیر پل خراسان بگذرد و بر در اصطخر و به رود کر بپیوندد»

ابن بلخی و حمداله مستوفی نیز پُلوار را رودی نام برده‌اند که سرچشمه آن دهی بنام پرواب بوده و به همین خاطر امروزه پلوار یا همان پر آب خوانده می‌شود.

نرسیده به دشت پاسارگاد شاخه فرعی دیگری بنام سورویک به پلوار می‌پیوندد و با زهشی که خود رودخانه در طول مسیر دارد با خروش بسیار به سوی مشهد مادر سلیمان روانه می‌شود.

افزون بر رود پلوار، رود دیگری به نام رودخانه «مرغاب» دشت پاسارگاد را سیراب می‌کند. این رود در پانزده کیلومتری شمال پاسارگاد در محلی بنام بناب، وارد دشت مرغاب و سپس از کنار محوطه مقدس و آرامگاه کوروش می‌گذرد.

اینجا آرامگاه کوروش کبیر است.

پایان پیام