آرشیو روزانه

1395/08/23

نقش تخریبی رسانه‌ها در طبیعت و چالش‌های پیش روی خبرنگاران محیط زیست

نماینده هیئت مؤسس انجمن خبرنگاران محیط زیست ایران ضمن بررسی آسیب‌های خبرنگاری محیط زیست و اثرات تخریبی آن در کشور، مشکلات پیش روی خبرنگاران حوزه محیط زیست را برشمرد.
ادامه مطلب ...