آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۱۰/۱۹

بقایای اسکلت‎های انسانی نباید مورد بی‎مهری قرار گیرند

نخستین متخصص زیست‎باستان‎شناس کشور، این علم را موجب ایجاد پل ارتباطی میان باستان‎شناسی و علوم پزشکی دانست و عنوان کرد: «بقایای اسکلت‎های انسانی نباید به هیچ‎وجه در باستان‎شناسی مورد بی‎مهری…