آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۳/۱۲

ضرورت تربیت جنسی در کشور

در مورد تربیت جنسی هم لازم‌ است رسانه‌ها، خانواده‌ها، روحانیان، مدارس و دانشگاه‌ها توجه لازم را (متناسب با ملاحظات سنی و فرهنگی) داشته باشند اما متاسفانه اینگونه نیست.