آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۸/۰۴

اتاق فرار و باسلق‌السلطنه

به محض ورود، همه چراغ‌ها خاموش شد. این حد از تاریکی را همان یک بار که برای خواب تصمیم گرفتم از چشم بند استفاده کنم، تجربه کردم. اتاق فرار و باسلق‌السلطنه.

آقای قاضی صندوق خالی بود

به شما تفهیم می‌کنم که می‌تونید وکیل داشته باشید. شما متهم به سرقت ۱۰ هزار تومان هستید. متنن طنز آقای قاضی صندوق خالی بود را در ادامه بخوانید.