مرور برچسب

انقلاب مشروطه

تحولات ایران در قرن نوزدهم

از آغاز قرن پانزدهم میلادی که اروپا از خواب هزار ساله قرون وسطایی خود بیدار شد و عصر جدیدی را تحت عنوان رُنسانس آغاز کرد، ایران تحت تسلط حکومت صفویه قرار داشت و چند سده از عصر طلایی تمدن…