اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

خشکسالی

در فلات ایران از زاگرس تا البرز و از بیابان تا کویر هیچ وقت آب فراوان نبوده است و نیست

اینا همه نشانه‌های کمبود آب و خالی شدن سفره‌های زیرزمینی است. اگر هر روز سال هم باران ببارد باز هم سفره‌های زیرزمینی چند میلیون ساله نمی‌توانند به این راحتی جایگزین شوند.

بزرگترین عبادت در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم بها دادن به آب است

در منطقه‌ای هستیم که بزرگترین عبادت بها دادن به آب است. دبیر هنری جشنواره داستانی آب گفت: امیدواریم همانطور که همه ما درگیر حوزه آب شده‌ایم همه نویسندگان و هنرمندان درگیر این حوزه حیاتی…