مرور برچسب

سازمان سینمایی

رقابت انیمیشن فیلشاه با سایر فیلم‌های جشنواره منطقی است

حامد جعفری تهیه کننده انیمیشن سینمایی «فیلشاه» با اشاره به این که رقابت انیمیشن «فیلشاه» با سایر فیلم‌های جشنواره منطقی است، گفت: این فیلم حداقل در شش رشته شانس دریافت سیمرغ بلورین…
ادامه مطلب ...