اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فوتبال ایران

فوتبال خیریتی ایران

این طوری بود که کم‌کم فوتبال ایران جان گرفت. البته هنوز برخی به خیریت در فوتبال اعتقاد دارند و می‌گویند در هر باخت و افتضاح مالی و اخلاقی در فوتبال ایران، «خیریتی» نهفته است. یعنی فوتبال…

کی‌روش و برانکو را اعدام کنید

برخورد با کی‌روش و برانکو انگار وجه خفته‌ای از فرهنگ زیاده‌خواه ایرانی است که خیلی زود گذشته را فراموش می‌کند و موفقیت‌های بزرگ را زیر پا می‌گذارد و به خاطر شکست‌های کوچک زبان به انتقادهای…