مرور برچسب

منوچهر هادی

شعار قالیباف وارد سینما شد

نه فقط به این دلیل که به مسئله ۹۶ درصد و ۴ درصدی قالیباف و شعارهای او در زمان انتخابات اشاره می‌کند، اهمیت آن از این روست که به فاصله کم، اتفاقات در فضای سیاسی کشور به یک فیلم سینمایی راه…