اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

پراید

دلار باید گران شود تا پیشرفت کنیم

با گران شدن روزانه‌ی دلار، اتفاقات مثبت متعددی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و سیاسی می‌افتد که در زیر به برخی از آن‌ها که تا کنون خیلی مورد توجه قرار نگرفته‌اند، می‌پردازیم.

پراید نایاب شد

پراید نایاب شد. ما هر دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی‌ای که فرستادیم روی جامعه ایران تحقیق کنه، به یه ماه نشده، درس رو ول کرد و رفت جلوی ورزشگاه...