اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

رسانه

پایگاه خبری گلونی به رسانه و اخبار تحلیل های رسانه ای اهمیت زیادی میدهد، همچنین به بررسی اتفاقات رسانه های کشور از سایت سریال ها تا نقد فیلم های روز و داغ!

آرزوی حمید عاملی

عاملی وقتی که دیگر ریه‌اش اجازه نمی‌داد نشسته برنامه اجرا کند، در برنامه‌های شبانه حدود دو ساعت سرپا می‌ایستاد پشت میکروفن برای مردم برنامه اجرا می‌کرد.