اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

رضا ساکی

جهان نشسته بر ارّه کرونا

مهم اینه که بدونیم امریکایی‌ها دارن از کرونا منقرض می‌شن، البته امیدوارم ایرانی‌های مقیم امریکا هر چه زودتر به کشور برگردن. جهان نشسته بر ارّه کرونا.

۶ نکته از تهران کرونایی

۶ نکته از تهران کرونایی. رانندگان زیادی هم دیدم که ماسک داشتند. به نظر می‌رسد ماسک به مردم آرامش و اطمینان می‌دهد و در روزهای آینده بیشتر بشود.

کرونا و غیرت ایرانی

خانمی که تازه از فرودگاه برگشته بود گفت: این از قوی بودن ماست که این همه چینی می‌آید و می‌رود اما ما هنوز ایستاده‌ایم. کرونا و غیرت ایرانی.