آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۴/۰۸

خلع سلاح محیط‌بانان، یگان محیط زیست را تضعیف می‌کند

آقای دکتر کهرم اگر شکارچیان متخلف با علم به اینکه محیط‌بانان مسلح نیستند، به آنها تعرض کرده و با تهدید اسلحه آنها را تحقیر نموده، گروگان گرفته و یا تجهیزاتشان را به سرقت ببرند شما…
ادامه مطلب ...