آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

یادداشتی از کیدی ریگان درباره ارجحیت کتاب سنتی به نسخه الکترونیکی

کیدی ریگان نویسنده و وبلاگ ‌نویس، چندان با وجود نسخه‌های الکترونیکی آثار موافق نیست. «هافینگتن پست» اخیرا یادداشت این نویسنده را درباره دلایل دوست نداشتن نسخه‌های الکترونیکی منتشر کرده…
ادامه مطلب ...

لک های لرستان و لک داغستان ارتباطی با هم دارند؟

خطاهای ناشی از شباهت اسامی اخیرا در موارد متعددی مثل لک و لاک، سگوند و سکا، بختیاری و باکتریا، کاسیان و کاسی و غیره دامن‌گیر لرستان‌شناسی شده است. لک های لرستان و لک داغستان ارتباطی با…
ادامه مطلب ...