آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۱۰/۱۴

خاطرات ظریف از سردار

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در برنامه ویژه شبکه یک حاضر شد و در مورد شهادت سردار قاسم سلیمانی صحبت کرد. خاطرات ظریف از سردار