آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۶/۰۶

وقتی ندار دارا می‌شود

قبل از خریدن خواب پدربزرگ خدا بیامرزمان را دیدم. شم اقتصادی‌ام هم به کمکم آمد. مطمئن بودم که روزی رونق گرفتن این زمین را می‌بینم. وقتی ندار دارا می‌شود.