مرور برچسب

آلودگی

چالش سوزاندن شرکت آدیداس

یکی از نمایندگان مجلس در اعتراض به تحریم آدیداس گفت: «چالش نخریدن و به آتش کشیدن آدیداس باید در کشور فراگیر شود. در این رابطه می‌توان به نشانه اعتراض انباری از آدیداس را به آتش کشید.»

لطفا نفس نکشید

لطفا نفس نکشید. دامنه آلودگی‌ها و ریزگرد‌ها به حواشی شهرهای بزرگ هم کشیده شده. شهرهایی که درختان را فدای پیشرفت بافت شهری می‌کنند...