آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۴/۰۹

چند کتاب جدید منتشر شد

چند کتاب جدید منتشر شد. «جزیره کامینو» را در موجزترین بیان، قصه سرقت هوشمندانه‌ای می‌نامم که آثاری از فیتزجرالد کبیر، بن‌مایه‌ انگیزه سارقان آن است.