مرور برچسب

سمیه باقری حسن‌کیاده

کودک کار اشتباه‌ترین و متناقض‌ترین ترکیب مضاف و مضاف‌الیهی دستور زبان فارسی است

مگر می‌شود ندیده باشیم‌شان یا دست‌کم از کنار یکی‌شان نگذشته باشیم؟ کودک کار اشتباه‌ترین و تناقض‌ترین ترکیب مضاف و مضاف‌الیهی دستور زبان فارسی است.
ادامه مطلب ...