مرور برچسب

رضا ساکی

تازه ابروهایش را هم برداشته!

جماعت دیگر نتوانست خودش را نگه دارد. چند نفری بلند خندیدند. منشی به اعتراض سیس بلندی کشید ولی خودش هم لبخند بزرگی بر لب داشت. تازه ابروهایش را هم برداشته!

بقای خیریه ای زاگرس

از سال‌های دور، هر زمان که اوضاع اقتصادی به‌شدت بد بوده، زاگرس آسیب شدید دیده است. از قحطی ۱۳۲۰ بگیرید تا هدفمندی یارانه‌ها. بقای خیریه ای زاگرس.

جهان نشسته بر ارّه کرونا

مهم اینه که بدونیم امریکایی‌ها دارن از کرونا منقرض می‌شن، البته امیدوارم ایرانی‌های مقیم امریکا هر چه زودتر به کشور برگردن. جهان نشسته بر ارّه کرونا.