اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

میراث و صنایع دستی

میراث فرهنگی و صنایع دستی از جمله زیرساخت های فرهنگی یک کشور میتوان دانست، پوشش خبری میراث فرهنگی کشور و همچنین صنایع دستی و هنر های دستی برای گلونی مهم است

کشف بخشی از جمجمه انسان هوشمند در غار کلدر خرم‌آباد؛ یکی از نادرترین کشفیات در غرب آسیا

کشف بخشی از جمجمه انسان هوشمند در غار کلدر. این کشف یکی از نادرترین کشفیات در غرب قاره آسیا است که می‌تواند بخشی از حلقه مفقوده زنجیره تکامل بشر باشد.