مرور رده

میراث و صنایع دستی

میراث فرهنگی و صنایع دستی را از جمله زیرساخت های فرهنگی یک کشور می‌توان دانست، پوشش خبری میراث فرهنگی کشور و همچنین صنایع دستی و هنرهای دستی برای گلونی مهم است.

تاریخ را که یک شبه نساخته‌اند. هیچ کتاب تاریخی را نیز یک شبه ننوشته‌اند. گذشته گمشده در زمان را با دانه دانه خشت گذاشتن به روی هم و سنگ روی سنگ بند کردن، ساخته‌اند.

میراث فرهنگی یک قوم را با رج به رج گره زدن نخ قالی و چشم گذاشتن و گردن خم کردن و کمر تا کردن به روی پارچه ذره ذره زیبا کرده‌اند.

هویت یک ملت را با خط به خط قصه نوشتن و بیت بیت شعر سرودن و دانه دانه مثل و متل بافتن، معنا داده‌اند.

اصالت یک خاک و مردمانش را با تیشه به کوه زدن و چکش به مس و طلا و مفرغ زدن برجسته کرده‌اند.

بله. تاریخ را یک شبه نساخته‌اند. هویت و فرهنگ و اصالت را هم. میراث هیچ کشوری را یک شبه نساخته‌اند.

اما عجبا که یک شبه می‌شود همان تیشه که بیستون را کند و شهرت به فرهاد داد را برداشت و ریشه به هر چه که در هزاران سال ساختند و ساختیم، زد.

می‌شود بنایی را به نام قدیمی بودن و نه هویت‌دار بودن ویران کرد. می‌شود آلبوم ناصری را گم کرد و بعد تا هیاهو شد پیدا کرد.

می‌شود دماوند را بخشید، خاک هیرکانی را فروخت، سقف کاخی اگر ریخت بازسازی نکرد و میراثی باستانی را با استخر و آسانسور مدرن کرد.

اصلا می‌شود تاریخ را از نو نوشت. با خانه‌های بی هشتی و بی اندرونی و بی حوض وسط حیاط و بی کلون‌های زنانه و مردانه. تاریخ را می‌شود بی‌هویت نوشت، بی هنر مردمانش.

اما ما در پایگاه خبری گلونی، برای میراث و اصالت و هویت و فرهنگ و خاک سرزمین‌مان ارزش قائلیم.

ما تاریخ را با هویت می‌خواهیم. ما خاک هیرکانی را مقدس می‌دانیم و دیو سپید پای در بندمان را نه وقفی می‌دانیم و نه فروختنی.

پس می‌نویسیم از ایران‌مان، از میراث فرهنگی کشورمان، از صنایع دستی شهرهای‌مان، از بناهای تاریخی ویران شده و کمتر به یادها مانده و از هر آنچه در موزه‌هایمان اتفاق می‌افتد.

همراه‌مان باشید برای نگهداری همه آنچه که از تاریخ و فرهنگ‌ سرزمین‌مان داریم.

پایان پیام