مرور برچسب

مهدیسا صفری‌خواه

آنتن فروشی به پزشکان در صدا و سیما موضوع نسبتاً جدیدی است؛ تبلیغ باید مجوز داشته باشد

آنتن فروشی به پزشکان در صدا و سیما موضوع نسبتاً جدیدی است. طبق راهنمای اخلاق پزشکی اگر کسی می‌خواهد با حضور در صدا و سیما تبلیغات کند، باید مجوز دریافت کند.
ادامه مطلب ...